Werkloosheid

 • Werkloosheid ferme
 • Hulp van het OCMW ferme
  • Waarmee kan het OCMW jou helpen? ferme
  • Een leefloon ferme
   • Hoe een aanvraag tot leefloon indienen en hoe wordt die aanvraag behandeld door het OCMW? ferme
    • Hoe een aanvraag tot leefloon indienen? ferme
    • Hoe verloopt het sociaal onderzoek en het huisbezoek voor een aanvraag tot leefloon? ferme
    • Wanneer en hoe beslist het OCMW over je aanvraag tot leefloon? ferme
    • Word je gehoord door het OCMW bij een aanvraag tot leefloon? ferme
    • Wanneer en hoe wordt het leefloon uitbetaald? ferme
   • Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op een leefloon? ferme
    • Werkelijk verblijven in België ferme
    • Meerderjarig zijn (of gelijkgesteld) ferme
    • Belg zijn of behoren tot bepaalde categorieën van vreemdelingen ferme
    • Onvoldoende inkomsten hebben ferme
     • Wat betekent ‘onvoldoende inkomsten hebben’? ferme
     • Wat als je bepaalde inkomsten hebt? ferme
     • Wat als je eigenaar bent van een woning of stuk grond? ferme
     • Wat als je samenwoont met iemand die inkomsten heeft? ferme
    • Beschikbaar zijn voor werk ferme
    • Andere uitkeringen uitgeput hebben ferme
    • Je recht op onderhoudsgeld uitputten ferme
    • Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) ondertekenen ferme
   • Op welk bedrag van leefloon heb je recht? libreacces
   • Wanneer en hoe vraagt het OCMW de terugbetaling van het leefloon? ferme
    • Kan het OCMW je vragen om het ontvangen leefloon terug te betalen? ferme
    • Kan het OCMW aan anderen vragen om het leefloon dat jij ontvangen hebt terug te betalen? ferme
   • Bestaan er sancties verbonden aan het leefloon? ferme
  • Maatschappelijke hulp ferme
   • Wat zijn de voorwaarden voor maatschappelijke hulp? ferme
    • Menswaardig leven ferme
    • Werkelijk verblijven in België ferme
    • Geen voorwaarde van meerderjarigheid ferme
    • Geen voorwaarde van nationaliteit ferme
    • Onvoldoende inkomsten – behoeftig zijn ferme
    • Beschikbaar zijn voor werk ferme
    • Andere uitkeringen uitgeput hebben ferme
    • Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) ondertekenen ferme
    • Je recht op onderhoudsgeld uitgeput hebben ferme
   • Welke vorm kan maatschappelijke hulp aannemen? ferme
   • Het indienen van een aanvraag en de behandeling ervan door het OCMW ferme
    • Het indienen van de aanvraag tot maatschappelijke hulp ferme
    • Is er een sociaal onderzoek en een huisbezoek voor een aanvraag tot maatschappelijke hulp? ferme
    • Wanneer en hoe beslist het OCMW over je aanvraag tot maatschappelijke hulp? ferme
    • Word je gehoord door het OCMW bij een aanvraag tot maatschappelijke hulp? ferme
   • Moet maatschappelijke hulp worden terugbetaald? ferme
    • Kan het OCMW je vragen om de ontvangen maatschappelijke hulp terug te betalen? ferme
    • Kan het OCMW aan anderen vragen om de maatschappelijke hulp die jij ontvangen hebt terug te betalen? ferme
   • Bestaan er sancties verbonden aan maatschappelijke hulp? ferme
  • Territoriale bevoegdheid van het OCMW: naar welk OCMW moet je gaan? ferme
   • Welk OCMW is in principe bevoegd om je te helpen? ferme
   • Wat zijn de uitzonderingen op de bevoegdheidsregel van het OCMW? ferme
    • Bevoegd OCMW voor studenten ferme
    • Bevoegd OCMW voor daklozen ferme
    • Bevoegd OCMW bij een verblijf in een instelling (rusthuis, psychiatrisch ziekenhuis, opvangtehuis, …) ferme
    • Bevoegd OCMW voor een asielzoeker ferme
    • Bevoegd OCMW voor een huurwaarborg voor vreemdelingen die een opvangcentrum verlaten ferme
   • Verplichtingen van het OCMW dat zich onbevoegd verklaart ferme
  • Reageren tegen een beslissing van het OCMW ferme
   • Vragen aan het OCMW om de beslissing te herzien ferme
   • Beroep bij de arbeidsrechtbank ferme
    • Hoe ga je in beroep bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing van het OCMW? ferme
    • Hoe verloopt de beroepsprocedure bij de arbeidsrechtbank? ferme
    • Wat gebeurt er na de beslissing van de arbeidsrechtbank? ferme
  • Bij wie kan je terecht bij problemen met het OCMW? ferme

©Droits Quotidiens asbl

Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier l'applicabilité au cas spécifique.