Neen.

Je bent niet wettelijk samenwonend door enkel op hetzelfde adres ingeschreven te staan.
Je moet daarvoor een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen op de gemeente bij de dienst bevolking.

Om wettelijk te kunnen samenwonen, moeten jullie op het moment van jullie verklaring op hetzelfde adres ingeschreven staan. Daarna kan één van jullie van adres veranderen zonder dat dat jullie wettelijk samenwonen beëindigt.

Het wettelijk samenwonen is bedoeld voor 2 personen die willen samenleven en daar een juridische omkadering aan willen geven. Het moet om 2 personen gaan die nog niet gehuwd of wettelijk samenwonend zijn. Verder maakt het niet uit of ze hetzelfde geslacht hebben of niet, of ze een relatie hebben of niet, of ze familie zijn of niet, ...

Het wettelijk samenwonen verbindt een aantal rechten en plichten aan het samenleven, maar die zijn niet zo verregaand als bij het huwelijk. Het is op vlak van bescherming en verantwoordelijkheden een soort tussenvorm tussen het feitelijk samenwonen en het huwelijk.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant