Mag je hulpverlener de Dienst Vreemdelingenzaken verwittigen als je illegaal verblijft?

Je hulpverlener van het CLB, van de sociale dienst van het ziekenhuis, van het CAW, enz. heeft beroepsgeheim.  Hij/zij mag aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet doorgeven dat je illegaal verblijft. Die verplichting geldt ook voor je advocaat, je notaris, enz. Als je een niet-begeleide minderjarige vreemdeling bent, dan kan je hulpverlener zijn/haar beroepsgeheim doorbreken en je aanwezigheid melden aan de dienst Voogdij bij de federale overheidsdienst Justitie. ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home