Wie moet een aangifte van de nalatenschap indienen?

De erfgenamen die de erfenis aanvaarden, moeten een aangifte van de nalatenschap indienen. Ze kunnen ervoor kiezen om elk individueel hun aangifte te doen of om 1 gezamenlijke aangifte in te dienen. Je bent verplicht om een aangifte te doen. Op basis daarvan worden de successierechten berekend. De aangifte bevat niet de concrete, praktische verdeling van de goederen onder de erfgenamen. Je geeft aan aan de FOD Financiën wat er in het vermogen van de overledene zit. De ver...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home