Wat kan je doen als je een consumentenkrediet hebt gekregen zonder dat ze je financiële mogelijkheden hebben gecontroleerd?

Elke kredietgever, of kredietbemiddelaar, moet controleren of je de mogelijkheden hebt om het krediet terug te betalen.

Hij moet aan jou de info vragen die hij nodig heeft om dat te kunnen inschatten.

Hij moet:

 • je vragen stellen en de antwoorden die je geeft controleren;
 • bijkomende vragen stellen of verduidelijkingen vragen als dat nodig is;
 • fouten of tegenstrijdigheden in je antwoorden bespreken;
 • tot slot beslissen of je het krediet krijgt of niet.

De kredietgever of de kredietbemiddelaar is een professional. Hij weet, of moet weten, welke informatie noodzakelijk is. Hij heeft de plicht om zich goed te informeren en moet je daarvoor de juiste vragen stellen.

Jij hebt niet de plicht om spontaan informatie te geven over je financiële situatie. Je bent wel verplicht om op de vragen die je gesteld worden juist en volledig te antwoorden.

De kredietgever of kredietbemiddelaar moet een aantal gegevens via een vragenlijst verzamelen:

 • je identiteitsgegevens;
 • je vaste inkomsten en inkomsten die je daarnaast af en toe krijgt;
 • je kosten, meer bepaald de huur die je betaalt, het onderhoudsgeld, enz.;
 • de samenstelling van je gezin;
 • je schulden.

Je waardevolle goederen (een onroerend goed, effecten, enz.) worden maar bijkomstig bekeken bij het in kaart brengen van je situatie. Een consumentenkrediet moet je in principe kunnen terugbetalen met je gewone inkomsten zonder dat je waardevolle goederen zou moeten verkopen.

De kredietgever of kredietbemiddelaar moet ook je gegevens controleren bij de Centrale voor Kredieten aan particulieren.

Daarnaast moet hij uitzoeken welk soort krediet het best beantwoordt aan wat je zoekt.

Als je problemen hebt bij het terugbetalen van het consumentenkrediet doordat de kredietgever (of kredietbemiddelaar) je situatie niet genoeg heeft bevraagd, dan kan je naar de vrederechter gaan.

De vrederechter kan :

 • ofwel beslissen dat je (een deel van) de nalatigheidsintresten niet moet betalen;
 • ofwel beslissen dat je enkel het geleende bedrag moet terugbetalen en niet de overeengekomen interesten en vergoeding.
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home