De mogelijke sancties zijn een schorsing van het leefloon en een terugbetaling van de onterecht ontvangen sommen.

De duur van de schorsing hangt af van de situatie.

 • Wanneer je je ervan bewust was dat je inkomsten ontving en die niet hebt aangegeven aan het OCMW of wanneer je foutieve of onvolledige verklaringen hebt afgelegd die een gevolg hebben voor je recht op een leefloon, riskeer je een volledige of gedeeltelijke schorsing van het leefloon voor een periode van maximum 6 maanden.
  Als het OCMW kan bewijzen dat je de bedoeling had om te frauderen, kan de sanctie oplopen tot maximum 12 maanden.
  In geval van herhaling binnen een termijn van 3 jaar vanaf de dag dat je eerste sanctie definitief is geworden, kunnen de termijnen van de schorsing van 6 en 12 maanden verdubbeld worden.
   
 • Wanneer je zonder geldige reden de verplichtingen niet naleeft die in je geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie (GPMI) staan, riskeer je een volledige of gedeeltelijke schorsing van het leefloon voor een periode van maximum 1 maand.
  In geval van herhaling binnen een termijn van 1 jaar, kan de termijn van schorsing maximum 3 maanden bedragen.
  In dat geval begint de schorsing te lopen op de eerste dag van de tweede maand na de beslissing van het OCMW. Wanneer de beslissing van het OCMW bijvoorbeeld op 15 november 2020 valt, dan begint de sanctie op 1 januari 2021.

Naast de sanctie van schorsing kan het OCMW vragen om de onterecht ontvangen bedragen terug te betalen.
Meer informatie vind je onder ‘Wanneer kan het OCMW je vragen om het leefloon dat je ontvangen hebt terug te betalen?’.

Als je valse verklaringen hebt afgelegd, riskeer je daarnaast ook strafrechtelijke gevolgen. Het OCMW kan een klacht indienen.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant