Welke sancties kan het OCMW opleggen?

De mogelijke sancties zijn een schorsing van het leefloon en een terugbetaling van de onterecht ontvangen sommen. De duur van de schorsing hangt af van de situatie. Wanneer je je ervan bewust was dat je inkomsten ontving en die niet hebt aangegeven aan het OCMW of wanneer je foutieve of onvolledige verklaringen hebt afgelegd die een gevolg hebben voor je recht op een leefloon, riskeer je een volledige of gedeeltelijke schorsing van het leefloon voor een periode van maximum ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home