Wat doet de gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder heeft een functie in 2 domeinen: buitengerechtelijke opdrachten en gerechtelijke opdrachten.

  1. De buitengerechtelijke opdrachten

Daaronder vallen alle opdrachten die de gerechtsdeurwaarder uitvoert los van een gerechtelijke procedure. Het is vooral de minnelijke invordering van schulden en het doen van vaststellingen.

Voor elke onbetaalde schuld kan een schuldeiser beroep doen op een gerechtsdeurwaarder om te proberen een schuld betaald te krijgen zonder een gerechtelijke procedure.

Daarvoor verstuurt de gerechtsdeurwaarder een ingebrekestelling naar de schuldenaar waarin hij vraagt om de schuld te betalen binnen een bepaalde termijn.

De gerechtsdeurwaarder kan ook vaststellingen doen. Hij beschrijft daarbij een bepaalde situatie. Hij mag geen advies geven, hij treedt niet op als expert. Hij moet zo objectief mogelijk blijven. De vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder kunnen als bewijs gebruikt worden in een lopende of toekomstige procedure.

  1. De gerechtelijke opdrachten

Daaronder vallen alle opdrachten die de gerechtsdeurwaarder uitvoert in het kader van een gerechtelijke procedure. Wanneer hij een gerechtelijke opdracht krijgt, moet hij die steeds uitvoeren.

Soms moet de gerechtsdeurwaarder een akte betekenen aan iemand. Dat is iemand officieel op de hoogte brengen van een bepaald document.

Bijvoorbeeld:

  • een dagvaarding aan iemand betekenen: iemand officieel een oproeping voor de rechtbank bezorgen;
  • een beslissing van de rechtbank aan iemand betekenen: iemand officieel een kopie van de beslissing bezorgen.

 

  • De uitvoering van een beslissing

Wanneer iemand veroordeeld is door de rechtbank en hij niet spontaan die beslissing uitvoert, dan kan de gerechtsdeurwaarder de veroordeelde persoon dwingen om de beslissing uit te voeren. Dat heeft de gedwongen uitvoering.

Om een beslissing te kunnen uitvoeren moet de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel hebben. Hij voert uit wat er in de uitvoerbare titel staat.

  • De beslissing van een rechtbank is een uitvoerbare titel.
  • Een notariële akte kan ook een uitvoerbare titel zijn.
  • De belastingdienst kan een eigen uitvoerbare titel opmaken (een fiscaal dwangbevel). De gerechtsdeurwaarder vervult dan de rol van de ontvanger van de belastingschulden.
  • Andere overheidsdiensten kunnen ook een dwangbevel opmaken. Die mogelijkheid is beperkt, ze bestaat vooral in sociale zaken (bijvoorbeeld de Rijksdienst voor sociale zekerheid kan dat doen om sociale bijdragen in te vorderen).

 

De informatie is ook in het Frans beschikbaar.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home