Ja.

Je kan op elk moment tijdens het huwelijk je regeling veranderen.

Die wijziging moet in een akte bij de notaris gebeuren.

Je kan bijvoorbeeld beslissen om een eigen goed in de gemeenschap in te brengen of om over te gaan van een gemeenschapsstelsel naar een scheiding van goederen.

De notaris heeft in geval van een wijziging een maand om:

  • een kopie ervan te bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk is afgesloten zodat die een melding kan maken in de kantlijn van de huwelijksakte;
  • de wijzigingsakte te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad. Om het te kunnen gebruiken tegen derden, moet het officieel bekendgemaakt worden.
  • een kopie aan de griffie van de ondernemingsrechtbank te bezorgen als één van jullie handelaar is.

De kost van een wijzigingsakte mag je niet onderschatten. Die kan van 500 euro tot 2000 euro gaan.
Wanneer het over de overdracht van een onroerend goed zoals een huis gaat, kan het totaalbedrag daar zelfs nog boven liggen.

Een wijziging is dus mogelijk, maar er zijn onvermijdelijk kosten aan verbonden (tussenkomst notaris, publicatie in het Belgisch Staatsblad, inschrijving in het hypotheekkantoor,…)

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant