Apart gaan wonen heeft op zich geen gevolgen op vlak van jullie goederen.

Aangezien jullie nog steeds gehuwd zijn en niet officieel gescheiden, blijven de rechten en plichten van het huwelijk van toepassing.

Wie eigenaar is, wordt nog steeds bepaald door jullie huwelijksvermogensstelsel.

Enkel een rechter kan dat veranderen. Je kan dat vragen in een procedure van voorlopige maatregelen. Meer info vind je onder 'Uit mekaar gaan via de rechtbank (voorlopige maatregelen)'.

Dat heeft bijvoorbeeld als gevolg dat:

  • de gezinswoning nog steeds beschermd is. Zelfs al is de gezinswoning jouw eigendom (of ben jij de enige huurder) en woont je echtgeno(o)t(e) er niet meer, dan nog kan je de woning niet verkopen of verhuren zonder toestemming van de familierechtbank.
  • als de woning van jullie beiden is, de persoon die er niet in woont aan de andere een woonstvergoeding kan vragen. Dat is een vergoeding (als een soort huur) voor het gebruik van zijn/haar gedeelte van de woning.
  • alles wat jullie nog aankopen tijdens het huwelijk, vermoed wordt van jullie beiden te zijn, tenzij één van jullie het tegendeel kan bewijzen.
  • jullie nog steeds moeten bijdragen in de kosten van het huishouden en mee moeten betalen voor de schulden die de andere gemaakt heeft voor het huishouden, tenzij die uitgaven buitensporig zijn of tenzij de familierechtbank anders beslist heeft.
  • in geval van overlijden van één van jullie, de andere nog erfgenaam is.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant