Wanneer mag het OCMW de maatschappelijke hulp terugvragen aan je echtgeno(o)t(e)/ex-echtgeno(o)t(e)?

Dat hangt af van welke hulp je gekregen hebt. Als je financiële hulp of hulp in natura (warme maaltijden, enz.) gekregen hebt, is de terugvordering bij je echtgeno(o)t(e) of ex-echtgeno(o)t(e) beperkt tot het bedrag van de onderhoudsuitkering. De onderhoudsuitkering moet vastgelegd zijn in een gerechtelijke beslissing die uitvoerbaar is of in de overeenkomst van een echtscheiding door onderlinge toestemming. Als je andere hulp ontvangt (betalen van ziekenhuiskosten of ve...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home