Ja. De familierechter bepaalt bij het vastleggen van de onderhoudsuitkering ook de termijn.   Die termijn mag maximum even lang zijn als de duur van het huwelijk, maar kan ook korter zijn.   Onder bepaalde voorwaarden kan de rechter na het verstrijken van die termijn de onderhoudsuitkering verlengen. Daarvoor moet bewezen worden dat de persoon die de bijdrage ontving door onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil, nog steeds behoeftig is.   De…

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant