In principe moet het OCMW: je eerst een leefloon toekennen (als je aan de voorwaarden voldoet); vervolgens nagaan of je onderhoudsplichtigen hebt met voldoende middelen en of de familiale situatie het toelaat om hen aan te spreken; je eventueel helpen om je onderhoudsuitkering te krijgen. Volgens de regels ben je niet verplicht om eerst je recht op onderhoudsuitkeringen uit te putten vooraleer je een leefloon aanvraagt. Als je aan de…

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant