Als je een leefloon vraagt, hoe gebeurt het aanspreken van de onderhoudsplichtigen concreet?

In principe moet het OCMW: je een leefloon toekennen (als je aan de voorwaarden voldoet); nagaan of je onderhoudsplichten hebt met voldoende middelen hebben en of de familiale situatie het toelaat; je helpen bij het bekomen van een onderhoudsuitkering. In de praktijk krijgt de aanvrager van het OCMW vaak de boodschap dat hij/zij zich eerst tot zijn onderhoudsplichtigen moet wenden. De wet verplicht je echter niet om eerst al je onderhoudsplichti...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home