De begrafeniskosten maken deel uit van de erfenis en worden normaal met het geld uit de erfenis betaald.

Als de erfgenamen de erfenis aanvaarden, moeten ze mee de begrafenis betalen, ook al hebben ze de overeenkomst niet ondertekend.

Er is een probleem wanneer:

 • er niet voldoende geld in de erfenis zit; 
 • én er geen erfgenamen zijn of wanneer alle erfgenamen de erfenis verwerpen.

Je kan een begrafenis bestellen en daarna de erfenis nog verwerpen. Het ondertekenen van een overeenkomst met een begrafenisondernemer is geen daad waardoor je vermoed wordt de erfenis ‘stilzwijgend’ te aanvaarden. 

Als je zelf de begrafenisondernemer gecontacteerd hebt en een begrafenis hebt besteld, dan heb je een overeenkomst gesloten en moet je zelf de begrafeniskosten betalen, ook al verwerp je de erfenis.

 

Kan je aan de andere onderhoudsplichtigen vragen om hun deel te betalen? Niet alle rechters zitten daarbij op 1 lijn:

 • Sommige rechters vinden dat de onderhoudsplichtigen de begrafenis moeten betalen, ook al hebben ze verworpen als erfgenaam. In de eerste plaats zijn dat de ouders en de kinderen. Broers en zussen hebben geen onderhoudsplicht.
  De voorwaarden voor de onderhoudsplicht moeten daarvoor vervuld zijn:

  • het geld en de goederen in de erfenis volstaan niet om de begrafeniskosten te betalen;
  • de overledene was behoeftig;
  • de onderhoudsplichtige moet voldoende middelen hebben om de kosten te kunnen betalen zonder zelf behoeftig te worden.

 

 • Andere rechters vinden dat de erfgenamen die verworpen hebben niet meer kunnen worden aangesproken voor de begrafeniskosten.

Je gaat dus best na of de andere erfgenamen akkoord zijn om mee de kosten te betalen voordat je de overeenkomst ondertekent. Anders riskeer je alleen de kosten te moeten betalen als niemand de erfenis aanvaardt.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant