Neemt de rechter een beslissing op de inleidingszitting ?

In sommige gevallen wel. Als het om een eenvoudige zaak gaat en de verzoeker en de verweerder allebei aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan kunnen zij op de inleidingszitting pleiten. Dat heet korte debatten. De rechter luistert naar de argumenten van de partijen en stelt soms bijkomende vragen. Als de rechter genoeg informatie heeft gekregen om te beslissen, sluit hij/zij de debatten en neem hij/zij de zaak in beraad. De rechter zegt wanneer hij/zijn beslissing zal ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home