In welke gevallen kan men je huwelijk weigeren?

Je huwelijk kan geweigerd worden in 2 gevallen:

 • Als je niet aan alle voorwaarden voldoet om te kunnen huwen;
 • Als de ambtenaar van de burgerlijke stand inschat dat je huwelijk in strijd zou kunnen zijn met de openbare orde.

Voordat hij het huwelijk voltrekt, controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand of de voorwaarden vervuld zijn en ook of er geen sprake is van een 'schijnhuwelijk'.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan:

 • weigeren om de huwelijksaangifte op te stellen omdat niet alle nodige documenten er zijn of omdat bepaalde documenten vervalst zijn;
   
 • het huwelijk uitstellen voor maximum 2 maanden na de voorziene huwelijksdatum
  • omdat hij inschat dat sommige voorwaarden om te kunnen huwen niet vervuld zijn;
  • omdat hij inschat dat het huwelijk strijdig is met de openbare orde.

Hij kan in het laatste geval aan de politie een bijkomend onderzoek vragen en de procureur des Konings om advies vragen.

 • weigeren om het huwelijk te voltrekken
  • omdat hij inschat dat sommige voorwaarden om te kunnen huwen niet vervuld zijn;
  • omdat hij inschat dat het huwelijk strijdig is met de openbare orde (bijvoorbeeld gehuwd zijn met meerdere personen tegelijkertijd is verboden in België).

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet ernstige twijfels hebben om het huwelijk te kunnen uitstellen of weigeren. Die twijfel moet gebaseerd zijn op:

 • de verklaringen van de toekomstige echtgenoten of andere betrokken personen;
 • een gevoerd onderzoek.

Je moet zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden wanneer je vraag om te huwen geweigerd wordt. De redenen van de weigering moeten daarbij worden vermeld.

Je kan reageren tegen die weigering door in beroep te gaan bij de familierechtbank.

De ambtenaar van de burgerlijke stand is ook verplicht om een kopie aan de procureur des Konings te bezorgen met daarbij alle belangrijke documenten.

De procureur zelf kan ook reageren tegen de beslissing tot weigering als hij het er niet mee eens is (wat in de praktijk weinig voorkomt).

Voor meer informatie over huwen als vreemdeling, zie de categorie ‘Vreemdelingen’ hierboven.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home