Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging met een Belg?

Voor je verder leest

Het antwoord op de vragen over vreemdelingenrecht hangt vaak af van jouw concrete situatie:

Vraag je gezinshereniging met een Belg of een Europeaan, met een vluchteling, met een student …?

Ben je zelf Europeaan? Ben je minderjarig? Ben je al in België aangekomen?

Afhankelijk van het antwoord op die vragen kan het zijn dat andere fiches dan die van de categorie ‘Verblijf vreemdelingen’ op jouw situatie van toepassing zijn.

Er zijn voorwaarden voor de Belg, maar ook voor de vreemdeling die gezinshereniging aanvraagt.

 • Voorwaarden voor de Belg:
  • De Belg moet stabiele en voldoende inkomsten hebben om zichzelf en zijn/haar gezin te onderhouden, om te vermijden dat het gezin te laste van de staat zou vallen.
   Het inkomen waarover de Belg moet beschikken is minstens gelijk aan 120 % van het leefloon voor iemand met personen ten laste.
   (In de toolbox onder 'cijfers' vind je het huidige bedrag van het leefloon met personen ten laste.)  
   De inkomsten die de Belg krijgt voor kindergeld, sociale bijstand … worden niet meegeteld.
   Je vindt meer info op de fiche ‘Wat betekenen ‘stabiele en toereikende inkomsten bij gezinshereniging’?
  • De Belg moet in een voldoende ruim huis of appartement wonen om zijn/haar gezin behoorlijk in onder te brengen.  Dat wordt bewezen met de geregistreerde huurovereenkomst of de eigendomsakte.
   Je vindt meer info op de fiche ‘Wat betekent ‘voldoende huisvesting bij gezinshereniging’?
  • De Belg moet een ziektekostenverzekering hebben voor zichtzelf en zijn/haar gezinsleden, maar ook voor het familielid dat gezinshereniging aanvraagt, vanaf de aankomst in België.

 

Opgelet! Er zijn belangrijke uitzonderingen:

 • Als een ouder gezinshereniging vraagt met zijn/haar Belgisch minderjarig kind. Het Belgisch kind moet geen inkomsten, geen voldoende huisvesting en geen ziektekostenverzkering bewijzen.
 • Als een kind onder de 21 jaar gezinshereniging vraagt met zijn Belgische vader of moeder is het niet nodig om voldoende inkomsten te bewijzen.

   
 • Voorwaarden voor het familielid dat bij de Belg komt wonen:
  • Om de aanvraag gezinshereniging op te starten moet je je familieband met de Belg bewijzen (huwelijksakte, geboorteakte …).
  • Als je ouder bent dan 18 jaar, moet je een administratieve bijdrage betalen.

    
 • Voorwaarde voor beiden:
  De Belg en het gezinslid komen samen wonen.  Als het gezin niet samenwoont moet er wel een gezinsband zijn. Voor echtgenoten en partners wordt de voorwaarde van samenwonen strenger gecontroleerd dan voor gezinshereniging met kinderen, waar een emotionele banden volstaat. Best toon je ook aan dat er een materiële band is.​
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home