Kan een kind zelf beslissen bij welke ouder het wil verblijven?

Neen.
Tot zijn meerderjarigheid op 18 jaar, beslist een kind niet zelf waar het woont.

Het kind kan wel zijn mening geven in een gesprek met de rechter. Een kind heeft het recht om een gesprek te hebben met de rechter om zijn mening te laten horen.

 • Is het kind jonger dan 12 jaar, dan kunnen volgende personen om een gesprek tussen het kind en de rechter vragen:
  • het kind zelf;
  • zijn ouders;
  • het openbaar ministerie;
  • de familierechter.

Zodra iemand erom vraagt, moet de rechter met het kind een gesprek hebben. Hij kan dat gesprek enkel weigeren wanneer de vraag van één van de ouders komt en als hij vindt dat de vraag niet nuttig is in de concrete situatie. Het kind kiest zelf of het wil ingaan op de uitnodiging van de rechter tot een gesprek.

 • Is het kind 12 jaar of ouder, dan krijgt het kind een invulformulier van de familierechter waarop staat dat het recht heeft op een gesprek met de rechter.
  Het kind kan het gesprek weigeren of aanvaarden.
  Wil het kind met de rechter in gesprek gaan, dan vult het kind het formulier in en stuurt het terug. In dat geval is de familierechter verplicht het gesprek te organiseren. Dat gebeurt in het bureau van de familierechter, zonder de ouders. In bepaalde gevallen kan de rechter beslissen dat er één of meerdere personen bij het gesprek aanwezig zijn.

De griffier stelt een verslag van het gesprek op. De ouders en het openbaar ministerie kunnen dat verslag lezen. Er moet aan de minderjarige verteld worden wat er in het verslag staat en dat de ouders het kunnen lezen.

De rechter is niet verplicht om de mening van het kind te volgen, maar hij moet er in zijn beslissing wel rekening mee houden.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home