Alleen als je bewust onjuiste of onvolledige verklaringen hebt afgelegd.

In principe kan het OCMW je niet vragen om hulp die je in het verleden gekregen hebt terug te betalen, ook niet als je financiële situatie ondertussen is verbeterd.

Als je plots geen recht meer hebt op maatschappelijke hulp, dan stopt het OCMW met de hulp voor de toekomst.
Bijvoorbeeld als je een (hoger) inkomen verdient.
De hulp die je in het verleden gekregen hebt, moet je niet terugbetalen.

Het OCMW moet de gegeven hulp terugvorderen, als je bewust onjuiste of onvolledige verklaringen hebt afgelegd.
Dat is zo ongeacht je financiële situatie en ongeacht of je het bedrag anders niet moest terugbetalen.

Het OCMW kan daarvan alleen afwijken en beslissen om niet terug te vorderen om billijkheidsredenen. Dat moet gebeuren in een specifieke beslissing die de redenen vermeldt.

 

Als je maatschappelijke hulp krijgt, dan moet je alle nuttige informatie over je situatie en die een invloed kan hebben op je rechten aan het OCMW melden.

Als het OCMW denkt dat je belangrijke informatie hebt achtergehouden, dan moet het OCMW bewijzen dat:

  • je nuttige informatie over je (gewijzigde) situatie hebt achtergehouden (stijging van de inkomsten, samenwonen met iemand met inkomsten, enz.);
  • je bewust de informatie niet wou doorgeven.

Dan moet het OCMW bewijzen dat je te 'kwader trouw' was.

Je kan je verdedigen door bijvoorbeeld aan te tonen dat je niet duidelijk geïnformeerd was over je verplichtingen. Meestal is het moeilijk om dat te bewijzen.

 

In de praktijk zijn de OCMW’s en de rechtbanken erg streng als je hulp ontvangen hebt zonder dat je er recht op had.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant