De Dienst Vreemdelingenzaken kan een humanitair visum toekennen als je:

  • een vreemdeling van buiten de Europese Unie bent;

  • en je in je land van herkomst bent; 

  • en je je in een heel kwetsbare situatie bevindt. 

Met het visum kan je naar België komen voor langer dan 3 maanden. 

Er zijn geen vaste voorwaarden waaraan je moet voldoen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft een grote beoordelingsvrijheid en beslist geval per geval.  
 
De DVZ kan het advies vragen van een niet-gouvernementele organisatie of van een persoon die goed op de hoogte is van de situatie in je land van herkomst. 

Een humanitair visum is geen recht, maar een gunst. Zo’n visum wordt zelden toegekend.
Het verschilt van een vraag om internationale bescherming (asiel).

 

Opgelet! De Dienst Vreemdelingenzaken moet de regels van behoorlijk bestuur respecteren, zoals: 

  • hij moet alle vreemdelingen gelijk behandelen. Hij mag een onderscheid maken tussen verschillende categorieën van personen, maar enkel als daar een objectieve reden voor is; 

  • hij moet onpartijdig zijn; 

  • hij moet de visumaanvraag zorgvuldig bestuderen om met kennis van zaken een beslissing te nemen; 

  • zijn beslissing moet aanvaardbaar en redelijk zijn. 

Als je humanitair visum wordt goedgekeurd, krijgt je meestal een tijdelijke verblijfskaart voor 1 jaar, die ieder jaar verlengd wordt. 
Na 5 jaar kan je een vaste verblijfsvergunning vragen.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant