De regels van de huur van een hoofdverblijfplaats geven de huurder een betere bescherming dan het gemeen recht.

De regels in het Vlaams Woninghuurdecreet zijn van dwingend recht. Dat betekent dat die regels verplicht van toepassing zijn op je huurovereenkomst.

Als er bepalingen zijn in je huurovereenkomst die van die verplichte regels afwijken, dan zijn die bepalingen niet geldig. De rechter zal ze niet toepassen.

De rest van de huurovereenkomst blijft wel geldig.

Bijvoorbeeld: als de verhuurder in de huurovereenkomst extra manieren voorziet om de huur te beëindigen, dan zijn die niet geldig. De verhuurder kan de huurovereenkomst enkel beëindigen op de manieren die in het Vlaams Woninghuurdecreet voorzien zijn.

Elementen waarover er niets in het Vlaams Woninghuurdecreet staat, kunnen huurder en verhuurder vrij afspreken. Ze moeten wel altijd rekening houden met de openbare orde en de goede zeden. De afspraken mogen geen misbruik inhouden. 

Zo kunnen ze bijvoorbeeld afspreken:

  • op welk tijdstip en op welke manier de huur betaald moet worden;
  • of de huurder reële of forfaitaire bedragen betaalt;
  • enzovoort.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant