Hoe berekent een advocaat zijn ereloon?

 

 

Een advocaat mag vrij zijn ereloon bepalen.De wet verbiedt vaste tarieven om de eerlijke concurrentie te garanderen.
Een advocaat mag niet overdrijven en hij moet zijn kosten en erelonen kunnen verantwoorden.

Er zijn verschillende methodes om het ereloon te berekenen:

 

1. Uurtarief

De advocaat berekent hoeveel tijd hij/zij aan je dossier gewerkt heeft en vermenigvuldigt dat met het uurtarief.
Het uurtarief verschilt van advocaat tot advocaat. Er kan rekening worden gehouden met de ervaring, de specialisatie, de organisatie waarbinnen de advocaat werkt, …
Daarnaast kan het uurtarief ook afhangen van het belang van de zaak, van de moeilijkheid of hoogdringendheid en er kan rekening gehouden worden met je financiële situatie.
Belangrijk: vraag bij je eerste afspraak met je advocaat welk uurtarief hij/zij toepast.

 

2. Een percentage van het bedrag waar de procedure om draait

Het ereloon wordt berekend als een percentage van het bedrag dat op het spel staat (de schadevergoeding met intresten, de verkoopprijs van het goed, …). De berekening gebeurt op het einde van de procedure, wanneer duidelijk is wat het eindresultaat is.

Opgelet: de advocaat mag zijn ereloon niet enkel laten afhangen van de uitkomst van de procedure en of je de procedure hebt gewonnen of niet. Een afspraak met je advocaat dat je niets moet betalen als je de procedure verliest, is verboden.  

 

3. Vast bedrag (= forfait)

Je advocaat kan voor een bepaalde afgelijnde procedure een vast bedrag vragen. Bijvoorbeeld als je bent gedagvaard voor de politierechtbank voor een snelheidsovertredeing.

Het is ook mogelijk dat de advocaat een vast bedrag aanrekent voor een bepaald soort taak die hij/zij voor je doet. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een brief, voor het schrijven van conclusies, …

Vanaf 1 september 2019 is er een lijst met de maximumbedragen per prestatie, wanneer je een rechtsbijstandsverzekering hebt die het ereloon van de advocaat betaalt. Je vindt de lijst onder het tabblad 'documenten'.

Je kan de lijst gebruiken als richtlijn voor het ereloon per prestatie.

 

4. Combinatie van verschillende methodes

Het totale ereloon wordt berekend door een combinatie van 2 of meer methodes.

 

Naast het ereloon vraagt een advocaat ook een vergoeding voor de kosten die hij/zij heeft gemaakt in je dossier.  Het gaat om kantoorkosten (telefoon, briefwisseling ...) en om gerechtskosten.
Bij het ereloon en de kantoorkosten, moet je 21% BTW bijtellen.

 

Je vindt meer info en een modelcontract op de website van de Orde van Vlaamse Balies.


 

 

 

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home