Aan wie moet je de vergoeding van de strafvordering betalen?

De veroordeelde moet de vaste vergoeding betalen aan de Staat.

Het kantoor niet-fiscale invorderingen van de Federale Overheidsdienst Financiën (vroeger de dienst penale boeten genoemd) stuurt je een brief om de vergoeding te betalen. Ze vragen dat normaal samen met de andere bedragen uit de veroordeling die je aan de Staat moet betalen (boete, gerechtskosten, bijdrage aan het slachtofferfonds).

Het centrale rekeningnummer waarop je de vergoeding van de strafvordering moet betalen, is BE51 6792 0031 1262.

Contactgegevens van de kantoren niet-fiscale invordering vind je hier onder ‘Algemene administratie van de inning en de invordering’>’Kantoor niet-fiscale invordering’.

Er lopen geen intresten op de vergoeding van de strafvordering.

De plicht om de vergoeding te betalen staat in een beslissing van de rechtbank. Als je ze niet betaalt, dan kan de Staat ze gedwongen invorderen.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home