Wat betekent ontslag om dringende reden?

Bij ontslag om dringende reden betekent dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.

Zowel de werkgever als de werknemer kan de overeenkomst beëindigen om dringende reden.  In de praktijk is het meestal de werkgever die de arbeidsovereenkomst om dringende reden beëindigt. 

Bij elk type arbeidsovereenkomst kan er om ontslag om dringende reden worden gegeven of genomen: de overeenkomst van onbepaalde duur, de overeenkomst van bepaalde duur, de vervangingsovereenkomst, het stagecontract, ….

Bij een ontslag om dringende reden moeten strenge regels worden nageleefd. 
Er zijn strikte termijnen, daarnaast moet je de dringende reden ook nog bewijzen … Als je de arbeidsovereenkomst op deze manier beëindigt, moet je heel voorzichtig tewerk gaan. Als je de regels niet naleeft kan dat zware gevolgen hebben.

Als werkgever en werknemer niet akkoord gaan is het de rechter die beslist of er sprake is van een dringende reden die het ontslag rechtvaardigt.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home