Je bent niet verplicht een advocaat te hebben voor de procedure voor de arbeidsrechtbank. Je kan zelf het woord voeren op de rechtbank.

Het is wel aangeraden om een advocaat te hebben om je bij te staan tijdens de procedure. De advocaat weet hoe de procedures voor de rechtbank verlopen. De materie is complex en bovendien heeft het OCMW meestal wel een advocaat of een jurist.

Hoe vroeger je een advocaat contacteert, hoe kleiner de kans dat je procedure wordt vertraagd.

Je kan beroep doen op gratis juridische bijstand (pro Deoadvocaat) als je:

  • leefloon of maatschappelijke hulp krijgt ;
  • wil reageren tegen een beslissing van het OCMW waarin je een leefloon of maatschappelijke hulp geweigerd wordt.
    Je moet een kopie voorleggen van de beslissing tot weigering van hulp door het OCWM en eventueel ook een verklaring op eer dat je geen inkomsten hebt.

Meer informatie vind je onder 'Juridische tweedelijnsbijstand (pro Deoadvocaat)'.

In zaken rond leefloon en maatschappelijke hulp, kan je je ook laten bijstaan of vertegenwoordigen door een medewerker van een sociale organisatie die de belangen van de meest kwetsbaren verdedigt. Die persoon moet een geschreven volmacht hebben, die door jou is ondertekend. Hij/zij moet ook een kopie van de statuten van de organisatie waarvoor hij/zij werkt aan de griffie van de rechtbank afgeven.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant