Als staatloze kan je al na 2 jaar wettig verblijf in België de Belgische nationaliteit aanvragen.

Je moet daarvoor bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers naturalisatie aanvragen. Naturalisatie is een heel uitzonderlijke procedure om Belg te worden. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, wordt dat als een gunst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers beschouwd.

Je verstuurt het ingevulde formulier ‘verzoek tot naturalisatie’:

  • naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van je gemeente;
    of
  • naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Natieplein 1, 1008 Brussel.

Als je het dossier naar de ambtenaar van de burgerlijke stand verstuurt, stuurt die het binnen de 15 dagen door naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Als je aanvraag volledig is, krijg je een ontvangstbewijs van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Binnen de 5 dagen na het afgeven van het ontvangstbewijs, stuurt De Kamer van Volksvertegenwoordigers het dossier door naar de procureur des Konings. De procureur bevestigt zo snel mogelijk dat hij het dossier ontvangen heeft.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers stuurt ook een kopie van je vraag om Belg te worden naar de Dienst Vreemdelingenzaken en naar de Staatsveiligheid.

De Kamer kan ook nog bij andere diensten informatie opvragen als zij die nodig hebben om een beslissing te nemen.

De procureur des Konings, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Staatsveiligheid hebben 4 maanden (eventueel verlengd met 1 maand) de tijd om advies te geven over je naturalisatieaanvraag.

Volgens de wet is een advies automatisch positief als het niet of te laat toekomt bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
In de praktijk gaat het anders. De behandeling van de vraag om Belg te worden kan soms heel lang duren en bovendien gebruikt de Kamer van Volksvertegenwoordigers een aantal interne regels om te bepalen of je aanvraag wordt aanvaard.
Een naturalisatieaanvraag is een uitzonderlijke procedure en een goedkeuring wordt als een gunst beschouwd.

De beslissing over je aanvraag om Belg te worden gebeurt in 2 stappen:

  1. De Commissie voor de naturalisaties onderzoekt je aanvraag en neemt een beslissing.
  2. Als je vraag om Belg te worden wordt aanvaard, keurt de volledige Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet goed die je de Belgische nationaliteit toekent.

Een paar weken later wordt de wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dan ben je Belg.

De ambtenaar van de burgerlijke stand past het rijksregister aan, maar vreemd genoeg wordt er geen akte van Belgische nationaliteit opgemaakt in de DABS.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers stuurt je de documenten terug die je bij je aanvraag voegde.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant