Wanneer kan het OCMW je vragen om het leefloon dat je ontvangen hebt terug te betalen?

Het OCMW kan je situatie herzien en je vragen om het leefloon dat je hebt ontvangen, terug te betalen:

  • wanneer de omstandigheden die een invloed hebben op je recht zijn veranderd (bijvoorbeeld je was alleenstaand en gaat samenwonen of je ontvangt bepaalde inkomsten);
  • wanneer de regelgeving verandert;
  • wanneer het OCMW zich vergist heeft (bijvoorbeeld een foutieve toepassing van de wet of een telfout);
  • wanneer je bepaalde informatie hebt verzwegen of onjuiste verklaringen hebt afgelegd.

Je bent verplicht om elke verandering die een gevolg kan hebben op je recht op een leefloon of op het bedrag ervan, onmiddellijk te melden. Doe je dat niet, dan kan het OCMW je vragen om het ontvangen leefloon terug te betalen.

Het OCMW onderzoekt zelf ook op regelmatige tijdstippen (minstens 1 keer per jaar) of je nog aan de voorwaarden voor een recht op leefloon voldoet.

Als het OCMW zelf een fout heeft gemaakt, kan het kiezen of het leefloon terugvordert of niet. Het OCMW is dus niet verplicht om de terugbetaling te vragen. Het kan dat doen ofwel op eigen initiatief ofwel op jouw vraag.

Het OCMW kan ook vragen om het leefloon terug te betalen wanneer je inkomsten ontvangt op grond van een recht dat je ook al had tijdens de periode dat je leefloon gekregen hebt.
Bijvoorbeeld: je ontvangt een werkloosheidsuitkering, ook voor het verleden, en je hebt een leefloon ontvangen voor diezelfde periode. Je moet het leefloon of een deel ervan terugbetalen. Het OCMW maakt opnieuw de berekening en telt nu de inkomsten mee waarmee het rekening zou gehouden hebben. Als je werkloosheidsuitkering lager is dan het leefloon, dan moet je niet het volledige bedrag terugbetalen. Het OCMW herberekent het aanvullend leefloon waarop je recht had. Enkel wat daarboven zit, moet je terugbetalen.

De terugbetaling aan het OCMW kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Je betaalt het bedrag rechtstreeks aan het OCMW. Dat kan in 1 of in meerdere keren gebeuren (met een afbetalingsplan);
  • Het OCMW vraagt de terugbetaling rechtstreeks aan de instelling die in principe aan jou moet uitbetalen.
    Bijvoorbeeld: het OCMW vraagt de uitbetaling van je werkloosheidsuitkering rechtstreeks aan de uitbetalingsinstelling (de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen of de vakbond), zonder dat jij daarin tussenkomt.
  • het OCMW houdt 10% in van je leefloon. Je ontvangt dan slechts 90% van je leefloon, tot op het ogenblik dat de het OCMW volledig is terugbetaald. Daarna krijg je weer 100% van je leefloon.

 

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home