Hoe kan je voor jezelf een bescherming voorzien voor de toekomst?

Als je meerderjarig en wilsbekwaam bent, kan je op elk moment een bescherming voor de toekomst uitwerken.
Die bescherming geldt zodra je niet meer zelf de nodige beslissingen kan nemen. 

Je kan dat ​doen in de vorm van een 'lastgeving' of 'zorgvolmacht'. Het gaat om een buitengerechtelijke bescherming


Je kan die zorgvolmacht zelf opstellen of je laten helpen door een advocaat of notaris. De volgende elementen moeten erin voorkomen:

  • de naam van de persoon die je goederen zal beheren (de lasthebber);
  • de bevoegdheden die de lasthebber krijgt (dat kunnen zowel beslissingen over je persoon als over je goederen zijn);
  • eventueel instructies over de beslissingen die moeten worden genomen.

De zorgvolmacht moet worden geregistreerd in een centraal register. De registratiekosten zijn 15 euro, zonder BTW. 
Als je de zorgvolmacht niet via een notaris hebt opgesteld, moet je de verklaring afgeven op de griffie van het vredegerecht van je verblijfplaats. De griffie zorgt dan voor de registratie. 

Wanneer je wilsonbekwaam wordt en zelf geen beslissingen meer kan nemen, stelt de lasthebber de lastgeving in werking en voert hij zijn opdracht uit zoals door jou bepaald. 

Gedurende de lastgeving kan iedereen op elk moment aan de vrederechter vragen dat die de lastgeving controleert. De rechter gaat dan na of de lastgeving wel in jouw belang wordt uitgevoerd en of het correct verloopt.

Indien de rechter vaststelt dat de lastgeving in jouw situatie niet de beste bescherming biedt, kan hij deze maatregel omzetten in een bewindvoering. Hij duidt dan een bewindvoerder aan.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home