Kan het OCMW beslissen om de terugbetaling van het leefloon niet te vragen aan je onderhoudsplichtigen? Kan het beslissen dat er minder moet worden terugbetaald?

Ja. Zelfs als de inkomsten van de onderhoudsplichtigen boven het vastgestelde bedrag liggen, kan het OCMW beslissen om de terugbetaling niet te vragen of om minder te vragen. Het OCMW kan om billijkheidsredenen beslissen om niet terug te vorderen van de onderhoudsplichtigen. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke familiale situatie en de resultaten van het sociaal onderzoek. Bijvoorbeeld: het OCMW kan beslissen om niet terug te vorderen: wan...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home