Ja. Zelfs als de inkomsten van de onderhoudsplichtigen boven het vastgestelde bedrag liggen, kan het OCMW beslissen om de terugbetaling niet te vragen of om minder te vragen. Het OCMW kan om billijkheidsredenen beslissen om niet terug te vorderen van de onderhoudsplichtigen. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke familiale situatie en de resultaten van het sociaal onderzoek. Bijvoorbeeld: het OCMW kan beslissen om niet terug te vorderen: wanneer een familie…

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant