Lopen er intresten op een schadevergoeding?

Ja.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 soorten intresten:

  • de vergoedende intresten (ook ‘compensatoire’ genoemd): dat zijn intresten voor de periode tussen het moment van het ontstaan van de schade (meestal de datum van de feiten) en het moment van het toekennen van een schadevergoeding (de datum van de uitspraak).
  • de nalatigheidsintresten (ook ‘moratoire’ of gerechtelijke genoemd): dat zijn de intresten voor elke dag na de veroordeling die de dader te laat betaalt. Ze lopen op het bedrag dat nog niet betaald is vanaf het moment van de uitspraak tot wanneer de schuld volledig betaald is.

De rechter spreekt de intresten uit, van wanneer tot wanneer ze lopen en aan welke intrestvoet. Is er geen intrestvoet bepaald, dan is de wettelijke intrestvoet van toepassing.

Tenzij anders bepaald, lopen alle intresten op het basisbedrag (geen intresten op intresten). In de praktijk is het dus vaak niet nodig om het onderscheid te maken wanneer ze beiden dezelfde intrestvoet hebben en naadloos op mekaar aansluiten. Je kan dan gewoon de toepasselijke intrestvoet (bijvoorbeeld 2,5 %) toepassen op het basisbedrag vanaf het moment van de feiten tot het moment van volledige betaling.

Opgelet: het is wel mogelijk dat de rechter bepaalt dat de gerechtelijke intresten lopen op het hoofdbedrag plus de vergoedende intresten. Dan moeten eerst de vergoedende intresten berekend worden om dan op het geheel de gerechtelijke intresten te berekenen.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home