Neen. Je komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning als jij of je gezinsleden een woning of bouwgrond: volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben: of volledig in vruchtgebruik hebben. Het maakt daarbij niet uit of de woning of de bouwgrond in België of in het buitenland ligt. Als je gehuwd bent en je kan aantonen dat je huwelijk ‘onherstelbaar ontwricht’ is, dan wordt je echtgeno(o)t(e) niet als gezinslid gezien. …

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant