Ja, soms wel.

In de loop van de procedure kan de rechter beslissen dat bijkomende maatregelen of onderzoeken nodig zijn om een beslissing te nemen. Dat brengt bijkomende kosten mee. De kosten maken deel uit van de gerechtskosten.

Enkele voorbeelden van bijkomende maatregelen of onderzoeken;

  • een plaatsbezoek door de vrederechter: beperkte kosten;
  • een plaatsbezoek door de rechter in aanwezigheid van een deskundige. Dat kost ongeveer 300 euro en is duurder dan een plaatsbezoek enkel door de rechter. De kost is dan weer lager dan bij een klassiek deskundigenonderzoek en het gaat bovendien veel sneller;
  • een getuigenverhoor (ongeveer 5 euro per getuige);
  • een deskundigenonderzoek:
    • in bouwzaken lopen de kosten al gauw op tot 2.500 euro;
    • in familiezaken betaal je voor het advies van een kinderpsychiater zo’n 500 tot 750 euro, bijvoorbeeld om het sociaal milieu van de ouders te onderzoeken, de ouders en de kinderen te horen, voorstellen te doen, enz. De familierechter beslist vaak dat elke ouder de helft van het onderzoek moet betalen.
  • Bemiddeling : het ereloon van de bemiddelaar die in het kader van een gerechtelijke procedure wordt aangesteld, maken deel uit van de gerechtskosten.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant