Het betekent dat je alleen een leefloon kan krijgen als je geen recht (meer) hebt op andere uitkeringen van de sociale zekerheid in België of in het buitenland. Bijvoorbeeld: een werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, tegemoetkoming voor personen met een handicap, … . Als je recht hebt op een sociale uitkering, dan moet je eerst moeite doen om je uitkering te krijgen. Het OCMW moet je daarbij helpen.  Soms duurt het een tijdje voor je aanvraag om een sociale uitkering…

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Om toegang te krijgen :

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant