Voor je verder leest

Vanaf 2021 zien de elektronische verblijfskaarten er anders uit.  Het nieuwe model van kaart verandert niets aan je verblijfssituatie. Als de kaart die je nu hebt vervalt krijg je een verblijfskaart van het nieuwe model, voor zover je voldoet aan de voorwaarden van de kaart. 
Je vindt een overzicht van de oude van de nieuwe modellen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Ja, dat kan op voorwaarde dat:

 • je slachtoffer bent van:
 • mensenhandel;
 • of mensensmokkel gepleegd in bepaalde omstandigheden:
  bijvoorbeeld als je bijzonder kwetsbaar bent doordat je illegaal verblijft, als je ernstig ziek bent geworden door het misdrijf, als er dwang is gebruikt, je een niet-begeleide minderjarige vreemdeling bent, enz.;
 • je meewerkt aan het onderzoek bij de politie en het parket;
 • de feiten zich in België afspelen of als er een link is met België;
 • je  geen contact meer hebt met de dader of daders van de mensenhandel of de mensensmokkel.
   
 • Je de procedure opstart via een gespecialiseerd centrum dat je tijdens de hele procedure verplicht begeleidt.
  Het centrum legt de contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken voor de aanvraag van je verblijfskaart.
  De 3 erkende centra zijn: Payoke, Pag Asa en Surya.

Om een vaste verblijfskaart te krijgen moet je verschillende stappen doorlopen.
Je krijgt achtereenvolgende de volgende documenten. Voor je een nieuw document krijgt, informeert de Dienst Vreemdelingenzaken bij de procureur des Konings of de arbeidsauditeur naar de stand van het strafdossier tegen de vermoedelijke daders.

 1. Een tijdelijk verblijfsdocument (bijlage 15) van 45 dagen
  Je krijgt het document als je je aanmeldt bij een gespecialiseerde instelling en als je het milieu van de mensenhandel verlaat. 
   
 2. Een attest van immatriculatie (oranje kartonnen kaart) (AI) voor 3 maanden. Het attest kan één maal worden verlengd.
  Je krijgt het attest van immatriculatie op voorwaarde dat je:
 • binnen de 45 dagen na de bijlage 15 klacht indient bij de politie of het parket;
 • meewerkt aan de vervolging van de daders van de mensenhandel.

Je moet proberen je identiteit te bewijzen met een paspoort, een identiteitskaart, reisdocumenten, enz.
Voor een niet-begeleide minderjarige zijn de regels iets soepeler: als je klacht neerlegt, het milieu verlaat of hulp vraagt aan een erkende dienst krijgt je onmiddellijk een AI.

 1. Een een tijdelijke verblijfskaart van 6 maanden (een A-kaart)
  Je krijgt de kaart als de klacht of het onderzoek tegen de dader nog steeds loopt.
  Zolang het onderzoek bezig is, wordt je A-kaart om de 6 maanden verlengd.
  Na 2 jaar kan je een humanitaire regularisatie vragen, de Dienst Vreemdelingenzaken beslist dossier per dossier.
   

De DVZ kan je verblijfskaart ook weer afnemen als :

 • je opnieuw nauwe banden hebt met het milieu van de mensenhandel;
 • je niet meer meewerkt met de politiediensten;
 • je een risico betekent voor de openbare orde of de nationale veiligheid;
 • je niet eerlijk aan het onderzoek hebt meegewerkt;
 • het onderzoek tegen de daders is stopgezet.

4. Je krijgt een onbeperkte verblijfskaart (B-kaart van 5 jaar)

 • als de procureur de zaak voor de rechtbank heeft gebracht;
 • of als je klacht een belangrijke rol heeft gespeeld in de procedure tegen de dader.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant