Wat kan je doen als je geen geneeskundige verklaring vastkrijgt?

Voor je verder leest

Voor 1 juni 2021 moest je de aanvraag doen via een papieren verzoekschrift bij de vrederechter.  Nu moet je dat online doen via de website van het Centraal Register van bescherming van de personen. 

 

De omstandige geneeskundige verklaring is een noodzakelijk document in de procedure.

Het moet steeds bij het verzoekschrift gevoegd zijn, behalve indien de bewindvoering wordt gevraagd op grond van verkwisting.

In uitzonderlijke gevallen kan een verzoek worden ingediend zonder geneeskundige verklaring, en dat omwille van verschillende redenen:

  • de dringende noodzaak, bijvoorbeeld de situatie waarin iemand een erfenis ontvangt en er omwille van de gezondheidstoestand van de persoon een ernstig risico bestaat dat het geld snel wordt opgemaakt.
  • bij weigering van de arts om een verklaring op te stellen, omdat hij vreest zo de noodzakelijke vertrouwensband met zijn patiënt te verliezen of omdat hij terughoudend is om gegevens te geven die onder het beroepsgeheim vallen. 
    Wat betreft het tweede argument heeft de Nationale Raad van de Orde der artsen aangeraden aan de behandelende artsen om de verklaring in een gesloten omslag gericht aan de vrederechter af te geven.
  • de absolute onmogelijkheid om een medische verklaring voor te leggen: bijvoorbeeld wanneer een persoon absoluut weigert onderzocht te worden en geen medisch dossier heeft. Je moet in het verzoekschrift heel precies uitleggen waarom het onmogelijk was om een medische verklaring toe te voegen.

De vrederechter beslist of de reden die wordt aangehaald, wordt aanvaard. Als dat het geval is, kan hij zelf een medisch expert aanwijzen die advies moet uitbrengen over de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon. De kosten van die medisch expert moeten worden voorgeschoten door de persoon die het verzoekschrift indient.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home