Moet een derde altijd het akkoord vragen van beide ouders als die gescheiden leven?

Neen, niet noodzakelijk.

Tegenover een derde kan elke ouder zijn kind vertegenwoordigen en een beslissing nemen zonder te bewijzen dat de andere ouder daarmee akkoord gaat.

Er bestaat een vermoeden van akkoord van de andere ouder om dagelijkse handelingen voor ouders niet te moeilijk te maken. Een derde kan bijvoorbeeld een schooldirecteur, een leraar, een dokter, een bankier, de gemeente ... zijn.

Die derde mag de beslissing van één van de ouders uitvoeren op voorwaarde dat hij te goeder trouw is. Dat betekent dat hij nooit op de hoogte is gebracht van het feit dat de andere ouder niet akkoord gaat. Heeft hij wel op voorhand bericht gekregen van de andere ouder dat die niet akkoord gaat, dan handelt hij te kwader trouw en kan hij daarvoor verantwoordelijk gesteld worden.

Bij ouders die gescheiden zijn, zijn derden best extra waakzaam.

Bijvoorbeeld: Een schooldirecteur kan de ouderlijke toestemming van één ouder voor een schoolreis aanvaarden. De handtekening van beide ouders is niet vereist. Weet hij dat de verstandhouding met de andere ouder niet goed is en dat er een risico bestaat dat die zich tegen de reis verzet, is het aangeraden om het schriftelijk akkoord van beide ouders vragen.

De ouder die niet akkoord gaat met de beslissing, kan een bemiddelaar contacteren om de dialoog aan te gaan.

Lukt dat niet, dan kan hij beroep doen op de familierechtbank (of bij hoogdringendheid op de rechter in kort geding) om de beslissing:

  • te verbieden
  • de geldigheid ervan te betwisten
  • te laten vernietigen als ze al is uitgevoerd.

Opgelet! Voor bepaalde beslissingen speelt het vermoeden van akkoord niet, bijvoorbeeld bij de toestemming van een huwelijk, bij adoptie van een minderjarige of bij toestemming voor euthanasie bij het kind. Bij zo'n zwaarwichtige beslissingen moet de derde altijd het akkoord van beide ouders vragen.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home