Als de gemeente weigert om je in te schrijven, zelf beslist om je in te schrijven of te schrappen, dan kan je die beslissing betwisten.

 

Je hebt 30 dagen tijd vanaf de datum dat je kennis kreeg van de beslissing.

De gemeente moet je schriftelijk op de hoogte brengen van de beslissing.

 

Om de beslissing te betwisten, schrijf je een brief naar de Minister van Binnenlandse Zaken. In die brief zet je minstens:

 • alle nuttige informatie en documenten die de situatie juist weergeven;
 • je gegevens: je naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, het adres van je laatste hoofdverblijfplaats, je rijksregisternummer;
 • de datum en je handtekening.

 

Je stuurt de brief naar het volgende adres:

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

 

Je kan je brief ook per e-mail sturen naar: CallCenterRRN@rrn.fgov.be

 

Als je brief alle nodige gegevens bevat, dan stuurt de Minister van Binnenlandse Zaken een bevolkingsinspecteur om de situatie te controleren.

 1. De gemeente moet het rapport geven van elke woonstcontrole die de wijkagent uitgevoerd heeft en alle informatie die toelaat om je hoofdverblijfplaats te bepalen.
   
 2. Op basis van het rapport en de eigen vaststellingen maakt de inspecteur een verslag op en een ontwerpbeslissing.
   
 3. Je ontvangt de ontwerpbeslissing via aangetekende brief. Je hebt 15 dagen tijd om te reageren: je kan
  • vragen om gehoord te worden;
  • extra informatie toevoegen;
  • vragen dat de inspecteur bijkomend onderzoek doet.
 1. De Minister neemt een definitieve beslissing. Die beslissing wordt ondertekend door de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking.
   
 2. Je ontvangt de definitieve beslissing via aangetekende brief opgestuurd.

 

De gemeente is verplicht om de beslissing na te leven.

 

Opgelet: de Minister van Binnenlandse Zaken is niet bevoegd als de beslissing van de gemeente niet gaat over het bepalen van je hoofdverblijfplaats.

Als je niet akkoord gaat met een beslissing van de gemeente over tijdelijke afwezigheid of referentieadres, dan kan je beroep instellen bij de Raad van State.

 

Als je schade geleden hebt door de beslissing van de gemeente, dan kan je schadevergoeding vragen bij de rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant