Heb je recht op juridische tweedelijnsbijstand als je vreemdeling bent?

Als je vreemdeling bent, heb je mogelijk recht op gratis juridische bijstand, maar enkel wanneer het gaat om een procedure over je verblijfsrecht in België.   Een regularisatieaanvraag en het vervolg van die aanvraag; Een beroep tegen een bevel om het grondgebied te verlaten; Een aanvraag internationale bescherming (asiel); Een procedure voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (C.G.V.S.), de Raad voor Vreemdelingenbetwis...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home