Ja. In principe moet je de gerechtskosten betalen.

Als je die niet kan betalen, dan kan je rechtsbijstand  vragen. Je vraagt aan de rechter om te beslissen dat de Staat de gerechtskosten betaalt.

Voor juridische tweedelijnsbijstand (een pro-Deoadvocaat) en rechtsbijstand gelden dezelfde voorwaarden:

  • als je recht hebt op juridische tweedelijnsbijstand, heb je ook recht op rechtsbijstand;
  • heb je slechts recht op gedeeltelijke juridische tweedelijnsbijstand, dan krijg je in principe ook gedeeltelijke rechtsbijstand. Je moet dan een bepaald percentage van de kosten betalen. Voor sommige procedures kunnen die kosten hoog oplopen.
     

Je kan ook rechtsbijstand krijgen voor andere procedures zoals buitengerechtelijke procedures zoals  bemiddeling, enz.
Je vindt meer info over de kosten die worden betaald via rechtsbijstand op de fiche Kan je hulp krijgen om de gerechtskosten te betalen?’.

 

Rechtsbijstand moet je vragen met een apart verzoekschrift voor je de eigenlijke procedure opstart. Je bezorgt het verzoekschrift op de griffie van de rechtbank die bevoegd is voor de procedure die je gaat opstarten..

Opgelet! Je moet rechtsbijstand vragen ór je de kosten maakt. Je kan dus niet eerst de gerechtskosten voorschieten (bijvoorbeeld: kosten van een dagvaarding) en daarna de terugbetaling ervan vragen.

Als je vraag om rechtsbijstand is goedgekeurd, moet je de verplichte bijdrage aan het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand niet betalen. In principe moet iedereen die een procedure opstart bij de rechtbank een vaste bijdrage van 24 euro betalen voor dat Fonds, behalve de personen die rechtsbijstand hebben. Met die bijdrage betaalt de Staat een gedeelte van de erelonen van de pro-Deoadvocaten.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant