Heb je recht op een vergoeding als je je ontslag krijgt?

Je hebt recht op een vergoeding als je werkgever de regels rond de opzegging en de opzeggingstermijn niet heeft gevolgd.  Bij de opzegging van een arbeidsovereenkomst heet zo'n vergoeding een opzeggingsvergoeding.

Je werkgever moet 2 regels volgen als hij/zij je ontslaat:

  • hij moet de arbeidsovereenkomst opzeggen.  Je werkgever verwittigt je van zijn/haar voornemen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen;
  • hij moet de opzeggingstermijn respecteren.  De duur van de opzeggingstermijn hangt af van je statuut: arbeider of bediende, je anciënniteit, je loon, de sector waarin je werkt.

Je hebt geen recht op een vergoeding als je werkgever de arbeidsovereenkomst correct heeft opgezegd en de opzeggingstermijnen gerespecteerd.  De regels vind je in de wet of de collectieve arbeidsovereenkomst  voor de sector waarin je werkt.

Je hebt recht op een opzeggingsvergoeding als je werkgever de arbeidsovereenkomst niet geldig heeft opgezegd of de opzeggingstermijnen niet heeft gerespecteerd.  De opzeggingsvergoeding is gelijk aan het loon dat je normaal gezien had verdiend als je zou gewerkt hebben tijdens de opzeggingstermijn.

Als je werkgever je een te korte opzeggingstermijn heeft gegeven, ontvang je het loon voor de gewerkte periode tijdens de opzeggingstermijn en krijg je daarbovenop een vergoeding die gelijk is aan het loon voor de periode waarin je (ten onrechte) niet meer hebt gewerkt.

Je hebt geen recht op een vergoeding als:

  • je om dringende reden wordt ontslagen;
  • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door overmacht (er is geen ontslag, de werkgever hoeft geen opzegging te geven en geen vergoeding te betalen).

Specifieke regels gelden bij een collectief ontslag of faillissement  van het bedrijf. 
Je vindt meer informatie op de website van de federale overheidsdienst www.werk.belgie.be.

De ontslagen werknemer kan aan de werkgever schriftelijk vragen naar de reden van het ontslag.  Als de werkgever weigert de reden van het ontslag te geven, heb je recht op een vergoeding gelijk aan het loon van 2 weken.
Meer informatie lees je in de fiche ‘Moet je werkgever je de reden van het ontslag meedelen?

Op het einde van het contract betaalt de werkgever je verschillende bedragen uit, onder andere:

  • je vakantiegeld;
  • je eindejaarspremie als je er recht op hebt;
  • loon voor betaalde feestdagen na de beëindiging van het contract.

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home