Wat zijn de voorwaarden om een beroep te doen op DAVO?

1. De ouder die recht heeft op de bijdragen moet gedomicilieerd zijn in België. De andere ouder, die moet betalen, moet niet noodzakelijk gedomicilieerd zijn in België.

2. De ouder die moet betalen heeft minstens 2 maanden niet betaald in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag. Het maakt niet uit of het gaat om 2 opeenvolgende maanden of niet.

3. De onderhoudsbijdrage werd vastgelegd in een vonnis (ook een akkoord bekrachtigd door de rechter) of een akte bij de notaris.

Wil je voorschotten op toekomstige onderhoudsbijdragen ontvangen, dan mag je maandelijks netto-inkomen niet hoger zijn dan 1800 euro, vermeerderd met 70 euro per kind ten laste. Dat laatste bedrag wordt verdubbeld voor kinderen met een  handicap.

De berekeningswijze vind je op de website van DAVO.

Je kan een maandelijks voorschot krijgen voor een termijn van 6 maanden. Die termijn kan verlengd worden als je nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

De voorschotten zijn beperkt tot 175 euro per maand per kind.

Voor een overzicht van de voorwaarden, klik je op ‘documenten’ bovenaan deze fiche.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home