Ja, de gemeente kan je domicilie schrappen als ze vaststelt dat je er niet meer woont.

 

De gemeente kan je pas schrappen na een woonstonderzoek.

Via een woonstonderzoek moet de ambtenaar van de burgerlijke stand enkele stappen zetten om je nieuwe hoofdverblijfplaats te vinden.

 • Hij moet onderzoeken of je in een andere gemeente ingeschreven bent. Hij contacteert daarvoor zijn collega’s in andere gemeenten;

   
 • Hij stuurt de wijkagent naar je domicilieadres – desnoods meerdere keren – om je persoonlijk aan te treffen. Als de wijkagent je niet persoonlijk kon aantreffen, dan laat hij een briefje na in je brievenbus om te melden dat hij is langs geweest en om je te vragen dat je aangifte doet van je adreswijziging;

   
 • Hij kan informatie opvragen bij watermaatschappijen en energieleveranciers.

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet een rapport schrijven van zijn onderzoek naar je hoofdverblijfplaats.

 

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand je nieuwe verblijfplaats gevonden heeft, dan stuurt hij je dossier naar de gemeente waar je woont. Je nieuwe gemeente zal:

 • je uitnodigen om je adreswijziging aan te geven;

of

 • je zelf inschrijven, als ze vaststelt dat je er je hoofdverblijfplaats hebt.

 

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand je nieuwe verblijfplaats niet vindt, dan beslist het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) over je schrapping op basis van het rapport van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • Het CBS kan je direct schrappen als het zeker is dat je niet meer op je domicilieadres woont; Bijvoorbeeld wanneer er andere personen op je adres wonen.
 • Het CBS moet je schrappen als je na meer dan 6 maanden nog steeds onvindbaar bent.

 

Je kan de gemeente vragen om een ‘bewijs van afvoering uit de bevolkingsregisters’ (model 8).

Je kan het document opvragen bij de gemeente op papier of via e-mail.

 

Opgelet! In sommige gevallen kan de gemeente je niet schrappen, zelfs als je niet meer op je domicilieadres verblijft.

Je leest meer informatie onder de rubriek ‘Je verblijft op een ander adres dan je domicilieadres’.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant