Wat doet het OCMW bij een uithuiszetting?

Wanneer de verhuurder een procedure bij de vrederechter opstart voor een uithuiszetting wordt het OCMW verwittigd.

Het OCMW kan op 2 manieren worden verwittigd:

  • door de griffier van het vredegerecht: wanneer de procedure wordt opgestart via een verzoekschrift;
  • door de gerechtsdeurwaarder: wanneer de procedure is opgestart via een dagvaarding.

Is de huurovereenkomst gesloten vóór 1 januari 2019?

Dan kan de huurder kan zich verzetten tegen deze mededeling aan het OCMW.

Is de huurovereenkomst gesloten na 1 januari 2019?

Dan kan de huurder zich niet verzetten tegen de mededeling aan het OCMW.

Het doel is dat het OCMW de huurder kan helpen bij de beslissingen die hij nog moet nemen (bijvoorbeeld minnelijke schikking, opnieuw huisvesten, financiële hulp etc.)

Opgelet! Het is niet de taak van het OCMW om een nieuwe woning voor de huurder te zoeken. Het OCMW moet de uitgezette huurder op de meest gepaste manier helpen. Het kan de huurder bijvoorbeeld informeren, helpen zoeken naar een nieuwe woning, een advocaat aanvragen, enz.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home