Hoe weet je of iemand onder bewind is geplaatst?

Wanneer een vrederechter een bewindvoerder aanwijst, moet dat meteen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde gebeurt met alle beslissingen waarin de opdracht van de bewindvoerder wordt gewijzigd of beëindigd. 

Om na te gaan of iemand een bewindvoerder heeft, kan je hier klikken. Vervolgens voer je in de rubriek “woord(en) van tekst” de naam van de persoon in en het woord “bewindvoerder”. Als je nu op de knop “Opzoeking” klikt, en vervolgens op “Lijst”, krijg je een lijst van alle beslissingen van de vrederechter over die persoon en de genomen maatregel tot gerechtelijke bescherming. De beslissingen zijn gerangschikt in chronologische volgorde.

 

In de publicatie wordt ook vermeld wie als bewindvoerder is aangewezen en diens adres. 

 

De beslissing tot plaatsing onder bewind wordt niet alleen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar ook meegedeeld aan de burgemeester. De gegevens worden opgenomen in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Daarin moeten niet alleen de beslissingen over de bekwaamheid van de meerderjarige, maar ook de naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of de persoon staan. 

 

De griffie stelt over elke beschermde persoon een administratief dossier samen, dat alle documenten bevat die verband houden met de procedure. Dat dossier kan, met de toestemming van de vrederechter, worden geraadpleegd door ieder die er belang bij heeft. De vrederechter bepaalt welke documenten mogen worden ingezien. Zijn uitdrukkelijke toestemming is vereist om het dossier te mogen fotokopiëren.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home