Ja. Je kan tijdelijk je domicilieadres verlaten op voorwaarde dat:

 • de situatie tijdelijk is: je moet van plan zijn om terug te keren;
 • je een band met je domicilieadres behoudt: je moet op elk moment kunnen terugkeren.

 

 

Wat moet je doen?

 • Als je minder dan 3 maanden je domicilie verlaat, dan hoef je in principe niets te doen.

Opgelet! Als iemand anders vraagt om ingeschreven te worden op je domicilieadres tijdens je afwezigheid, dan kan je wel geschrapt worden.

 

 • Als je meer dan 3 maanden je domicilie verlaat, dan moet je je gemeente verwittigen.

Je moet een aangifte van tijdelijke afwezigheid doen bij de gemeente waar je woont.

Je behoudt je domicilieadres.

De gemeente kan je niet schrappen zolang je tijdelijk afwezig bent en je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt aangifte gedaan van je tijdelijke afwezigheid.
 • Je kan op elk moment terugkeren naar je domicilie. Je woning moet bemeubeld zijn en mag niet verhuurd zijn aan iemand anders die geen deel is van je gezin.
 • Je bent afwezig voor een bepaalde tijd. Als je voor onbepaalde tijd ergens anders verblijft, dan kan je je niet tijdelijk afwezig verklaren.

 

In principe kan je maximum 1 jaar tijdelijk afwezig zijn.
Je kan 1 keer vragen om die termijn te verlengen met 1 jaar. In totaal kan je dus maximum 2 jaar ergens anders verblijven en toch je domicilieadres behouden.

Als je na 1 jaar niet teruggekeerd bent en/of niet de verlenging gevraagd hebt, dan is de gemeente verplicht om je te schrappen.

Er zijn enkele uitzonderingen op de maximumtermijn van 1 jaar. Je kan langer dan 1 jaar tijdelijk afwezig zijn, als je:

 • naar het buitenland gaat om te studeren;
 • naar het buitenland gaat voor je werk en je woning en/of gezin behoudt;
 • gedetineerd bent;
 • als student in een andere gemeente op kot gaat;
 • als minderjarige geplaatst bent in een jeugdinstelling;
 • door België op missie wordt gestuurd in het buitenland als Belgisch militair, politieagent, diplomaat, enzovoort;
 • om gezondheidsredenen ergens anders verblijft, bijvoorbeeld: in het ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis, een zorgtehuis voor ouderen, plaatsing bij een particulier, enzovoort.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant