De huurwaarborg komt niet automatisch vrij als de huurder overlijdt.

1. Als de huurder erfgenamen heeft:

Als de erfgenamen de huurwaarborg willen vrij krijgen, dan moeten ze na het einde van de huurovereenkomst een aantal documenten naar de bank brengen:

  • een formulier dat ondertekend is door de verhuurder en de erfgenamen zelf;
  • een overlijdensattest van de gemeente;
  • een attest van erfopvolging.

Opgelet:

  • als de huurovereenkomst werd afgesloten na 1 januari 2019, dan eindigt ze automatisch 2 maanden na het overlijden van de huurder, tenzij de erfgenamen anders laten weten;
  • als de huurovereenkomst werd afgesloten vóór 1 januari 2019, dan zetten de erfgenamen de huurovereenkomst verder. Ze moeten de regels voor de opzegtermijn en -vergoeding naleven om de overeenkomst te kunnen beëindigen.

2. Als de huurder geen erfgenamen heeft:

De verhuurder kan aan de rechter vragen om een curator aan te stellen. De curator is een persoon die de bezittingen van de huurder beheert na diens dood en alle lopende verbintenissen afrondt.

Als er onenigheid is over wie recht heeft op de huurwaarborg: de verhuurder of de erfenis van de huurder, dan beslist de vrederechter.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant