Voor je verder leest

 
Vanaf 2021 zien de elektronische verblijfskaarten er anders uit.  Het nieuwe model van kaart verandert niets aan je verblijfssituatie. Als de kaart die je nu hebt vervalt krijg je een verblijfskaart van het nieuwe model, voor zover je voldoet aan de voorwaarden van de kaart. 
Je vindt een overzicht van de oude van de nieuwe modellen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Een E-kaart wordt een EU-kaart en een E+-kaart wordt een EU+-kaart.

 Je doet de aanvraag op de gemeente en je toont een identiteitsbewijs waaruit blijkt dat je een Unieburger bent (identiteitskaart of paspoort).
Je bezorgt het bewijs dat je de administratieve bijdrage hebt betaald.

De gemeente overhandigt je een bijlage 19 (aanvraag van een verklaring van inschrijving)  De bijlage 19 is 6 maanden geldig is. 

Eerst word je ingeschreven in het wachtregister. Na de woonstcontrole door de wijkagent word je ingeschreven in het vreemdelingenregister.
Je krijgt geen verblijfskaart  en geen Attest van Immatriculatie.

Binnen de 3 maanden na de aanvraag bezorg je de documenten waaruit blijkt dat je familie bent van de Belg bij wie je komt wonen (bijvoorbeeld: je huwelijksakte, je geboorteakte ...).
Op de bijlage 19 staat of je nog bijkomende documenten moet binnenbrengen op de gemeente, bijvoorbeeld het bewijs dat je ten laste bent van je familielid. Ook die moet je binnen de 3 maanden bezorgen.
Als je onvolledige documenten binnenbrengt of als je de documenten te laat binnenbrengt, krijg je 1 extra maand. Doe je dat niet, dan weigert de gemeente je aanvraag.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslist binnen de 6 maanden over je aanvraag.

  • Als de DVZ je aanvraag goedkeurt, krijg je een E-kaart.
  • Als de DVZ je aanvraag weigert, dan krijg je een bijlage 20.  Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Tijdens de procedure krijg je een bijlage 35 (bijzonder verblijfsdocument). Je kan ook een nieuwe aanvraag doen.
  • Als de DVZ geen beslissing neemt binnen de 6 maanden, krijg je een E-kaart.

Na 5 jaar kan je een E+-kaart aanvragen.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant