Dat hangt ervan af wanneer de huurovereenkomst werd gesloten.

  1. Werd de huurovereenkomst gesloten na 1 januari 2019?

De verhuurder heeft niet het recht om de woning op eigen houtje leeg te maken. Hij kan aan de vrederechter vragen om een curator aan te stellen, na 2 maanden vanaf het overlijden van de huurder. De curator is een persoon die de bezittingen van de huurder beheert na diens dood en alle lopende verbintenissen afrondt.

Dit kan alleen als er geen erfgenamen zijn of als ze de erfenis niet aanvaarden.

De vrederechter maakt een plaatsbeschrijving op van de inhoud van de gehuurde woning. Hij geeft die aan de curator, die de inhoud verkoopt. Met de opbrengst betaalt de curator de verhuurder. Die heeft recht op een vergoeding van 1 maand huur.

Als de huurder wel erfgenamen heeft die de erfenis aanvaarden, kan de vrederechter geen curator aanstellen. De taak van de curator stopt als de erfgenamen zich later bekend maken.

  1. Werd de huurovereenkomst gesloten vóór 1 januari 2019?

Dan heeft de verhuurder ook niet zomaar het recht om de woning leeg te maken. Als er geen erfgenamen zijn of als zij de erfenis niet aanvaarden, kan de verhuurder bij de rechtbank van eerste aanleg vragen om een curator aan te stellen.

De curator beslist over het verdere verloop van de huurovereenkomst.

Als er wel erfgenamen zijn dan loopt de huurovereenkomst gewoon verder.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant