Wat kost een gerechtsdeurwaarder?

Het tarief van een gerechtsdeurwaarder als openbare ambtenaar is vastgelegd in een koninklijk besluit.

Elke akte van de gerechtsdeurwaarder komt overeen met een bepaald bedrag (of een bepaalbaar bedrag). Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De prijs van een tussenkomt van de gerechtsdeurwaarder kan verschillen afhankelijk van de soort akte die moet worden opgesteld en van de complexiteit van het dossier.

De gerechtsdeurwaarder moet de tarieven volgen:

  • hij mag geen hoger bedrag vragen dan wat voorzien is in het koninklijk besluit;
  • hij mag geen korting geven.

Naast het tarief van de gerechtsdeurwaarder moet je soms ook bepaalde belastingen betalen, zoals registratierechten, rolrechten, …

Opgelet! Als een gerechtsdeurwaarder je de betaling van een schuld vraagt binnen een minnelijke invordering (buitengerechtelijk), dan kan hij aan jou enkel de vergoeding vragen die in oorspronkelijke algemene voorwaarden staan. Dat zijn de algemene voorwaarden van de overeenkomst die je hebt gesloten met de schuldeiser.

De algemene voorwaarden van een overeenkomst voorzien over het algemeen 3 soorten kosten die worden aangerekend wanneer de factuur niet binnen de termijn betaald wordt:

  • een vaste schadevergoeding of een strafbeding;
  • nalatigheidsintresten;
  • administratiekosten.

De gerechtsdeurwaarder mag je tijdens de minnelijke invordering geen andere kosten vragen dan die die voorzien zijn in de overeenkomst die je getekend hebt. Er mogen dus geen extra kosten voor de ingebrekestelling, voor een afbetalingsplan of voor een onderzoek aangerekend worden.

 

De informatie is ook in het Frans beschikbaar.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home