Het tarief voor de gerechtelijke opdrachten van een gerechtsdeurwaarder zijn vast.
Gerechtelijke opdrachten zijn bijvoorbeeld: het betekenen van een dagvaarding, het uitvoeren van een beslissing van een rechter. Enkel een gerechtsdeurwaarder mag deze opdrachten uitvoeren.

De tarieven voor de gerechtelijke opdrachten staan in een koninklijk besluit. De gerechtsdeurwaarder heeft geen keuze:

  • hij mag niet meer aanrekenen dan de bedragen van het koninklijk besluit;
  • hij mag ook geen korting geven.

De bedragen worden ieder jaar geïndexeerd. Je vindt de tarieven terug op de website van de gerechtsdeurwaarders.

Bovenop die vaste tarieven moet je aan de gerechtsdeurwaarder ook nog taksen betalen, zoals bijvoorbeeld registratierechten en BTW.

 

Opgelet! Voor een minnelijke invordering gelden die vaste tarieven niet, want dat is geen gerechtelijke opdracht van de gerechtsdeurwaarder. Als een gerechtsdeurwaarder je een minnelijke invordering stuurt, moet hij de algemene voorwaarden van de oorspronkelijke overeenkomst met je schuldeiser respecteren.

In de algemene voorwaarden van overeenkomsten is er meestal sprake van 3 soorten kosten bij laattijdige betaling:

  • een forfaitaire schadevergoeding of strafbepaling;
  • nalatigheidsintresten;
  • administratieve kosten.

Een gerechtsdeurwaarder mag geen bijkomende kosten aanrekenen die niet in de algemene voorwaarden staan, zoals bijvoorbeeld de kosten voor een ingebrekestelling, opzoekingswerk enz.

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant