Het hangt ervan af.

 

 • Tijdens je detentie:

Je kan je domicilie behouden in 2 gevallen:

 • Je hebt een gezin buiten de gevangenis.
 • Je behoudt je woning en je zorgt dat je post doorgestuurd wordt.

In het bevolkingsregister sta je ingeschreven als ‘tijdelijk afwezig’. Dan kan de gemeente je niet schrappen.

Als je gezin verhuist naar een ander adres, dan verhuist je domicilie mee.Opgelet! De gemeente kan je toch schrappen als je:

 • ofwel niet langer deel uitmaakt van je gezin.

De referentiepersoon (het gezinshoofd) op je domicilieadres kan bij de gemeente verklaren dat je definitief geen deel meer uitmaakt van het gezin en dat hij/zij niet wil dat je er je domicilie behoudt.

De wijkagent controleert dat, bijvoorbeeld door te kijken of er op je domicilieadres nog persoonlijke spullen van je staan. Als de wijkagent vaststelt dat je effectief geen persoonlijke belangen meer hebt in de gezinswoning, dan word je geschrapt.

 • ofwel je woning niet meer behoudt.

Als de gemeente vaststelt dat je niet meer kan terugkeren naar je woning, dan word je geschrapt van je domicilieadres.

Bijvoorbeeld als er iemand anders op je adres ingeschreven wordt tijdens je afwezigheid.

 

Je kan een referentieadres bij het OCMW vragen als:

 • je je woning niet behoudt tijdens je detentie;
 • je domicilie tijdens je detentie geschrapt werd;
 • je dat handiger vindt, bijvoorbeeld om je post te krijgen.

Je moet een referentieadres aanvragen bij het OCMW van de gemeente waar je het laatst woonde. Als je nooit een domicilieadres in België had voor je detentie, dan kan je een referentieadres vragen bij het OCMW van de gemeente waar de gevangenis ligt.

Om een referentieadres te krijgen, hoef je normaal niets te doen. De gemeente wordt verwittigd van je detentie. De gemeente noteert dat je tijdelijk afwezig bent of schrijft je in op het referentieadres van het OCMW, afhankelijk van je situatie.

 

 • Op het einde van je detentie:

Als je de gevangenis mag verlaten, dan moet je je laten inschrijven in de gemeente waar je effectief gaat wonen.

Als je dat niet doet, dan riskeer je dat je in geen enkele gemeente ingeschreven bent, want:

 • je wordt niet meer beschouwd als tijdelijk afwezig;
 • de gemeente schrapt je referentieadres bij het OCMW.

Als de gemeente waar je effectief verblijft, je aanwezigheid vaststelt, dan kan ze je zelf op dat adres inschrijven.

Je leest meer informatie in de fiche 'Wat riskeer je als je op een ander adres dan je domicilieadres woont?'

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Deze fiche werd geschreven met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Misschien vindt u deze fiches ook interessant